Belastingvoordeel

Stichting Watoto Kenya is een zogenaamde ANBI stichting. Dat betekent dat onze stichting door de belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling. Hierdoor kunnen giften aan onze stichting worden afgetrokken van de belasting.

U kunt ervoor kiezen een periodieke schenking te doen of een eenmalige schenking.

Een schenking is periodiek als wordt voldaan aan de volgende 3 voorwaarden:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

U mag deze periodieke gift volledig aftrekken van de belasting als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw gift gaat naar een ANBI. Onze stichting is een ANBI stichting.
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit. Een dergelijk formulier is hier te downloaden.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Een eenmalige schenking kan ook. Dan hoeven er geen formulieren te worden ingevuld. Wel is het zo dat je niet het complete bedrag kan aftrekken. Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. 

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Nadere informatie over periodieke en eenmalige giften en belastingaftrek is te vinden op de site van de belastingdienst.

 

Bij vragen neem contact met ons op. Dat kan via het contactformulier.

Schuiven naar boven
nl_NLNL