Afgeronde projecten

We zijn vanaf het jaar 2000 bezig met het opbouwen van de Mahuruni en de Menzamwenye Primary en Secondary school. De Verkaart Foundation is samen met het Adelbert Collega op de basisscholen in de periode van 2000 tot 2002 eerst aan de slag gegaan met het bouwen van eerste basisbehoeften. Op de Mahuruni 10 klaslokalen en op de Menzamwenye Primary 21 klaslokalen en twee watertanks en dakgoten. Ook is er op de Menzamwenye in deze periode een kantoor neergezet.  

De bouw van de Menzamwenye Secondary School is gestart in 2008. Er kwamen toen steeds meer kinderen van de basisschool waardoor er ook meer vraag kwam naar middelbaar onderwijs. In 2008 zijn 2 klaslokalen gebouwd gesponsord door het Adelbertcollege. De lokale overheid heeft toen ook 2 lokalen neergezet. Een aantal jaar daarna is er een staflokaal bijgebouwd door de overheid. Na een brand in dit gebouw in 2016 is het kantoor herbouwd inclusief een nieuw klaslokaal. 

In de jaren erna zijn er talloze projecten op alle drie de scholen gerealiseerd. Zo zijn er in 2010 twee toiletgebouwen en een watertank neergezet op de Menzamwenye seconday. En een jaar daarna is de eerste slaapzaal op deze school gerealiseerd. 

Op de Mahuruni is in 2013 een grootschalige renovatie uitgevoerd van 5 klaslokalen. Een jaar erna heeft de school met behulp van onze giften de toiletgebouwen kunnen afmaken.  Er is toen ook werk gemaakt van heuse groentetuinen met irrigatiesysteem. Niet alleen op de Mahuruni maar ook op de Menzamwenye Primary. Ze konden toen aan de slag met het verbouwen van tomaten, kool en sukuma wiki. Een groente met een smaak tussen spinazie en boerenkool in. 

In 2015 is op de Menzamwenye Primary werk gemaakt van 2 toiletgebouwen met elk acht deuren. In de jaren erna hebben we nog een siginificante bijdrage geleverd aan nieuwe schoolbanken, renovatie van dakgoten en drinkwatertankjes per klaslokaal. Zo kunnen kinderen ook tijdens het leren even iets drinken. In die periode hebben we ook dakgoten gerenoveerd op basis van een geoptimaliseerd ontwerp. Zodanig optimaal dat ook bij een hevige regenbui het water maximaal in de watertanks terecht komt. In 2018 is er op de Menzamwenye Primary nog een ‘special need latrine’ gebouwd. Ons eerste toiletgebouw voor rolstoelgebruikers. 

Vanaf 2017 is op de beide basisscholen begonnen met ‘My Book Buddy’. Een project waarbij er leesboeken en een boekenkast beschikbaar worden gesteld zodat kinderen net als bij een bibliotheek boeken kunnen gaan lezen. Op beide scholen is het project een groot succes. Vele boeken worden er gelezen. 

Op de Menzamwenye Secondary is in 2017 nog gewerkt aan de renovatie van dakgoten en is er met steun van het Alfrink College een tweede slaapzaal gerealiseerd. Ook is het toiletgedeelte van de eerste slaapzaal opgeknapt. In 2019 is er nog een aparte watervoorziening gerealiseerd voor de slaapzalen. 

In 2020 is de bouw van een nieuwe shade afgerond. Het gaat hier om een betonnen shade die gebruikt gaat worden om de kleinste kinderen van de school les te geven. We bouwen zo’n shade tegenwoordig in beton in plaats van in hout met palmbladeren. Zo verlengen we de levensduur van constructie aanzienlijk. 

In 2020 is ook fase 1 afgerond van de renovatie van de daken op de Menzamwenye Primairy School. We hebben voor 6 klaslokalen de dakplaten vervangen zodat lekkages tot het verleden behoren. Bovendien zorgen oude vieze dakplaten niet meer voor vervuiling van het regenwater dat via de daken en goten in tanks wordt opgevangen voor gebruik op de school. 

 

Schuiven naar boven
nl_NLNL