De Watoto Web Winkel   is tijdelijk buiten gebruik. Excuus voor het ongemak.

Partners


Wilde Ganzen

De projecten die we doen worden financieel ondersteund door Wilde Ganzen. Als wij als stichting Watoto Kenya 2/3 deel van het benodigde bedrag bij elkaar hebben gekregen vult Wilde Ganzen dit aan tot het totale benodigde bedrag. Daarmee zijn we in staat meer projecten te realiseren met hetzelfde geld.


Extreme groei

Ondernemen kan erg eenzaam zijn en een onzeker gevoel geven of je het allemaal wel goed doet. Tegelijkertijd zul je veel energie en zelfverzekerdheid ervaren op het moment dat je weet dat je het in je hebt. Daarom heeft Mark Daamen als initiatiefnemer van Extremegroei.nl, deze ondernemerstest ontwikkeld. Met deze gratis test krijg je het inzicht wat je nodig hebt om weer met volle energie en veel zelfverzekerdheid je bedrijf uit te gaan bouwen. Mark Daamen helpt ons op dit moment met de vervanging van de daken van de klaslokalen op de Menzamwenye Primary School en met de bouw van 2 nieuwe klaslokalen op de Mahuruni Primary School. 


Lin Skincare

Lin Skincare sponsort onze webhosting.

LIN Skincare ontwikkelt huidverzorgingsproducten met alleen ingrediënten die écht een meerwaarde zijn voor de huid!

Voor elke aankoop van een heerlijk product van Lin Skincare gaat een deel van de opbrengst naar onze stichting!


My Book Buddy

Wij werken samen met de My Book Buddy organisatie. My Book Buddy richt zich op het stimuleren en faciliteren van het (leren en) laten lezen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, of wanneer ze getroffen zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld. Daarvoor heeft My Book Buddy een programma ontwikkeld, waarin leesboeken en informatieve boeken centraal staan. Geletterdheid ontstaat wanneer boeken in de eigen taal en verhalen uit de eigen cultuur beschikbaar zijn. De leerkrachten en ouders zijn cruciaal in het stimuleren van het proces om kinderen te laten lezen. My book buddy is actief op de Mahuruni Primary School en de Menzamwenye Primary School.


Albert Heijn en Jumbo

De Albert Heijn en de Jumbo in winkelcentrum Rokkeveen helpen ons mee door geregeld de mogelijkheid te bieden een collectebus neer te zetten voor de statiegeldbonnen. Altijd een leuke manier voor ons om wat extra geld bij elkaar te krijgen.


Wereld wiskundefonds

Stichting Watoto Kenya heeft al verschillende keren de mogelijkheid gekregen om op hun sponsorscholen in Kenia het aantal wiskundeboeken aan te vullen. Het onderwijs in Kenia begint in jaar 6 met wiskundeonderwijs op brugklas niveau. De vakvereniging van de Nederlandse wiskundedocenten vraagt ieder jaar aan zijn leden een gift van € 5,- naast de jaarlijkse contributie om de scholen in de derde wereldlanden te steunen waar nodig is. Een andere bron van inkomsten is de boekenveiling. Veel boeken worden geschonken door oud wiskundedocenten of  door familie na overlijden. Op alle niveaus zijn boeken beschikbaar. Deze veilingen starten meerdere keren per jaar.

Het initiatief is in het verleden ontstaan omdat er leden van de Vereniging van Wiskunde docenten ervaring hadden met het lesgeven op de scholen in ontwikkelingslanden. Zij namen in de vereniging het initiatief voor de oprichting van Het Wereld Wiskunde Fonds (WWF).

Omdat er meer boeken in de klas kwamen in Kenia, kregen ook de wat zwakkere leerlingen de kans de stof in eigen tempo eigen te maken. Genoeg boeken zorgt voor een hoger gemiddelde van de KCPE score (vergelijkbaar met de Cito score in Nederland) en kunnen meer leerlingen doorstromen naar vervolgonderwijs. Wiskunde, Engels, Kiswahili zijn de vakken die meetellen voor het bepalen van het niveau voor vervolgonderwijs.


Ernst, Bobbie en de rest

Ernst en Bobbie steunen onze initiatieven in Kenia ook. Zo is er zelfs een heel programma van de twee kindervrienden gebaseerd op de uitdagingen waar we voor staan in Kenia. In ‘Wij willen water’ besteden ‘Ernst Bobbie en de rest’ op ludieke manier aandacht aan de drinkwater-problematiek in landen zoals Kenia. 

Schuiven naar boven
nl_NLNL