Privacy Statement

Stichting Watoto Kenya verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder vindt u meer informatie over hoe we met uw gegevens omgaan.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs en relaties worden verstrekt aan stichting Watoto Kenya.

Stichting Watoto Kenya
Telefoon: 06-49904145

Gegevens

Stichting Watoto Kenya probeert via netwerk van belangstellenden acties te organiseren en donaties binnen te krijgen. Daarvoor zet Watoto Kenya een aantal middelen in persoonsgegevens vragen:

  • De Nieuwsbrief. Deze wordt geschreven en verspreid via Mailchimp. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van Mailchimp. We slaan uw Voornaam, Achternaam en e-mailadres op. Meer informatie over de privacy statement van Mailchimp vindt u hier. Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen dan kan je te allen tijde afmelden via een link helemaal onderaan de nieuwsbrief.
  • Als u een donatie doet, eenmalig of regulier via een machtiging dan slaat stichting Watoto Kenya uw gegevens op. Daarvoor wordt een beveiligde server gebruikt. De gegevens worden via een https verbinding versleuteld verstuurd.
  • Als u een donatie doet aan stichting Watoto Kenya waarbij de donatie aftrekbaar is voor de Belastingdienst dan zal middels een formulier gegevens tussen donateur en stichting Watoto Kenya worden vastgelegd. Deze formulieren zullen worden bewaard in een kluis voor zolang de overeenkomst geldig is.

Via info@watotokenya.nl, kunt u ons laten weten wanneer u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Stichting Watoto Kenya.

Vragen?Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Stichting Watoto Kenya per email naar info@watotokenya.nl.

Wijzigingen privacy statement: Stichting Watoto Kenya behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Cordaid adviseert u regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Januari 2020

Schuiven naar boven