Bestuur

Wilbur van Beijnen is voorzitter van de stichting. Vanaf 2002 komt hij al in Kenia. In 2011/2012 en in 2014 is hij samen met zijn vrouw voor langere tijd in Kenia geweest voor de adoptie van hun kinderen. Gedurende die periodes is hij actief geweest voor projecten van de stichting. Hij heeft daar toen veel ervaring opgedaan met de bouw van schoolgebouwen, watertanks, goten en verschillende manieren van waterzuivering. Wilbur is een actief hardloper. Hij laat zich sponsoren voor de stichting via deelname aan hardloopwedstrijden.

De penningmeester, Betty Straatman is sinds 2001 actief in Kenia. Tot en met 2009 heeft ze via de middelbare school waar ze werkte zich ingezet voor de bouw van een drietal scholen in Kenia. De Mahuruni Primary School en de Menzamwenye Primary en Secondary School. Ze was betrokken bij fondsenwerving en de bouw van de scholen. Ook heeft zij met collega’s leerlingen begeleid die met eigen ogen mochten zien waar het geld dat zij een aantal jaren achtereen bijeen brachten, aan werd besteed. Nadat Betty met pensioen is gegaan wilde ze niet stoppen met het steunen van de Keniaanse scholen. Daarom heeft zij besloten stichting Watoto Kenya op te richten gesteund door een aantal andere mensen. Deze mensen zijn nog altijd actief voor de stichting. Als lid van het bestuur of als ondersteuner. Sinds de oprichting van de stichting Watoto Kenya heeft Betty zich ingezet voor talloze sponsoracties, waaronder wandelen voor water op diverse scholen, maar ook privé projecten, zoals de microfinanciering van 10 vrouwen en de sponsering vanaf de middelbare school van twee weesmeisjes  tot en met hun bachelor. Ze hebben beide een goede baan in het onderwijs.  Ook is ze de scholen in Kenia blijven bezoeken. 

De secretaris van de stichting, Elsemiek Mengelberg is al een aantal jaren sponsor van weesmeisjes die door haar ook na de afronding van de middelbare school financieel worden bijgestaan. Zij is al verschillende keren mee geweest naar Kenia en door haar liefde voor al wat groeit en bloeit ook de grondlegster voor de groentetuin op de Mahuruni Primary school. Op de Menzamwenye Primary School is inmiddels ook een groentetuin aangelegd. Beide tuinen hebben een simpel irrigatiesysteem. Zo kan het weinige water, opgevangen in grote tanks tijdens de regenperiode, goed gebruikt worden. De tuinen geven voedsel dat niet gekocht hoeft te worden. Eventuele overschotten kunnen worden verkocht.  

Ook Margreet Burgers is lid van ons bestuur. Met een aantal vrienden sponsort zij een weesmeisje. 

Tot slot is Jitske Smit, muziekleerkracht in Wassenaar, tot ons bestuur toegetreden. Bij acties op school liep ze over van enthousiasme en samen met Betty heeft ze de laatste groep leerlingen die mee mochten naar Kenia, begeleid. Haar kritische noot, en goede ideeën hebben we nodig.

Adriaan Straatman adviseert ons vanuit het Bouw-en Waterteam van Tenda Pamoja (een samenwerkingsverband van ruim 10 kleine stichtingen) over alles wat met onze plannen op gebied van renovatie, bouw en water te maken heeft. Hij onderhoudt ook de contacten met de mensen die in Kenya voor Tenda Pamoja werken. Dit doet hij in samenwerking met Wilbur, onze voorzitter. 

Achter de schermen zijn ook Anke van Beijnen en Ellen Zillig-Straatman actief om Watoto Kenya te ondersteunen waar nodig. 

Schuiven naar boven